Materiał multimedialny prezentujący treść do 15 minut, przewidziany do obejrzenia "na raz".