Dedykowana przestrzeń zawierająca zbiór piguł należących do jednego autora, gdzie oprócz jego piguł zawarte są również informacje na jego temat, zdjęcie, dodatkowe informacje.