Azja - vacat

Afryka - vacat

Europa zachodnia – amit_karni@hotmail.com

Europa centralna i wschodnia:

  • a.szymowski@bon-tv.com
  • b.szymowski@bon-tv.com
  • p.kwiecinski@bon-tv.com

Ameryka Południowa - domi.szukala@gmail.com

Ameryka Północna - hq@bon-tv.com