O Bon-Tv
Bon-Tv to DOBRA TELEWIZJA DLA DOBRYCH LUDZI.
Nadajemy przez Internet bo takie mamy możliwości. Planujemy wykorzystać przewagę Internetu do lepszej dwustronnej komunikacji z naszymi telewidzami. Dysponujemy technologiami multimedialnymi o pewnych unikalnych cechach. BON TV LLC (zarejestrowana w USA) jest międzynarodową inicjatywą dążącą do stworzenia wielojęzycznej telewizji IP o zasięgu globalnym. Decyzją władz spółki Polska została wybrana jako kraj pilotażowy projektu, a Andrzej Szymowski został koordynatorem projektu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cele naszej telewizji:
1. Dążymy do tego by Bon-TV była wielojęzyczną telewizją o zasięgu globalnym.
2. Dokładamy naszą „cegiełkę” do budowy i obrony cywilizacji łacińskiej.
3. Promujemy wszelkie dobro umożliwiające doskonalenie osoby ludzkiej, w sposób szczególny upowszechniamy i tworzymy uczciwą informację i publicystykę.
4. Promujemy pozytywne aktywności i godziwe zachowania ludzi, którzy osiągnęli sukces i chcą się podzielić z innymi drogą do swojego sukcesu.
5. Jesteśmy otwarci na rozrywkę i sprawy codzienne naszych telewidzów.


Do kogo adresujemy naszą telewizję:
1. Do wszystkich znudzonych manipulacjami mainstreamowych stacji telewizyjnych.
2. Do wszystkich poszukujących prawdy i uczciwej informacji na bieżące tematy społeczne i polityczne.
3. Do wszystkich dla których Patriotyzm i wiara w Boga są powodem do dumy a nie do „obciachu”.


Co jest zabronione w naszej telewizji:
1. Obrażanie wartości chrześcijańskich.
2. Rozpowszechnianie przemocy, pornografii, nienawiści, niesprawiedliwości, wszelkiej pogardy i lekceważenia autentycznego dobra.
3. Propagowanie ideologii totalitarnych, a także obrażających tradycyjny model rodziny.
4. Zamieszczanie materiałów sprzecznych z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Pracujemy dla Was i chcemy być coraz lepsi.