My, Dzieci z Lagrów

Autor: Andrzej Machnowski

Film zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia Więźniów - Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych.

Dodano: 2 615 dni temu

Zobacz również